IT-Planet in DataNews: De ICT'er als modelmedewerker

IT-Planet in DataNews: De ICT'er als modelmedewerker

IT-Planet ging samen met een aantal andere firma’s gespecialiseerd in IT consulting/rekrutering het gesprek aan over de de ICT’er als modelmedewerker. Onze HR Manager Lien De Beer vertegenwoordigde IT-Planet op het rondetafelgesprek georganiseerd door DataNews. Er werden verschillende boeiende topics aangehaald o.a. de job- en loontevredenheid, verloop, flexibiliteit en maturiteit van de ICT sector.

Maturiteit van de ICT-sector

Zeer interessant werd in de studie van DataNews opgemerkt dat ICT’ers minder dan vroeger ‘jobhoppen’. Dit is te wijten aan het feit dat er meer interne mobiliteit is in de job: medewerkers krijgen vaker de kans om intern door te groeien. Ook bij IT-Planet hechten we hieraan groot belang door onze IT’ers de kans te geven om door te groeien via verschillende opdrachten bij een veelheid aan klanten (TOP-100 aan Belgische spelers). Zo blijft de carrière van onze medewerkers interessant en krijgen ze de kans om dag in dag hun kennis uit te breiden. 

Tevredenheid & verloop

Er zijn een aantal sterke redenen waarom een ICT-medewerker al dan niet kiest om van job te veranderen. Overtuigende factoren zijn een aangename, open bedrijfscultuur, maar ook de aantrekkelijkheid van het loonpakket. Een flexibel loonpakket, krijgt bij een groot percentage de bovenhand. Tot slot zijn woon-werkverkeer en jobinhoud zijn persuasieve factoren om een medewerker al dan niet over de streep te trekken om van job te veranderen. Deze elementen beïnvloeden ook de tevredenheid van de medewerker.

IT-Planet speelt hier op in door huidige maar ook toekomstige medewerkers inspraak te laten hebben in de keuze van extralegale voordelen. Er kan een weloverwogen keuze gemaakt worden tussen pakketten met of zonder wagen, treinabonnement, (on)gelimiteerde tankkaarten etc. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld beslissen om geen (of een kleinere) bedrijfswagen te nemen, wat dan gecompenseerd wordt met een hoger brutoloon. Ook bestaan er verschillende onkostenvergoedingen, is er ondersteuning in opleiding en wordt een medewerker beloond bij het aanbrengen van nieuwe medewerkers. 

Flexibiliteit

Niet enkel flexibiliteit in het loon maar ook flexibiliteit op de werkvloer zorgt voor een positieve correlatie met de gemiddelde jobtevredenheid. Flexwerk, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, krijgt meer & meer belang bij heel wat jonge mensen. Het is ook algemeen bewezen dat het zorgt voor minder stress en een lagere kans op burn-out. Het belang van voorgaande elementen wordt door IT-Planet niet ontkend. De rol van HR wordt in de toekomst hierbij cruciaal. 

Opleidingen

Tot slot wordt ook opleiding en variatie in de job aangehaald als belangrijke tevredenheidsfactoren. IT-Planet schenkt aandacht aan een groeiende carrière voor de medewerker. Dit door cumulatie aan projecten en de kans om verschillende opleidingen te volgen. Er wordt per medewerker dan ook een persoonlijk opleidingsplan besproken, los van collectieve opleidingen die elk jaar georganiseerd worden.

Bron: “ICT’er is modelmedewerker: trouw en tevreden”, DataNews – Dossier Salarisenquête p.4-8